Супутникове дистанційне зондування в статистиці сільського господарства. ОГС пояснює напрями роботи

"Протягом декількох років офіційна статистика проводить розробку в галузі використання даних дистанційного зондування для цілей сільськогосподарської статистики", — зазначено в спеціальному дослідженні Центрального статистичного управління, опублікованому 6 серпня цього року. на веб-сайті цієї установи. У примітці представлені новітні напрямки досліджень та запропоновані рішення, що стосуються супутникових методів дистанційного зондування при визначенні площі сільськогосподарських культур. Як зазначено, їх використання відповідатиме зростаючим очікуванням отримувачів статистичних даних щодо якості, деталізації та своєчасності даних.

Департамент сільського господарства разом зі статистичним управлінням в Ольштині на стадії попередньої оцінки у липні цього року. вперше використали супутникові знімки для оцінки площі вибраних культур — повідомили в Центральному статистичному управлінні. "Департамент сільського господарства Центрального статистичного управління, спільно зі статистичним управлінням в Ольштині, протягом багатьох років проводить дослідження щодо використання супутникових знімків для прогнозування посівів сільськогосподарських та садівничих культур", — зазначено на початку повідомлення. "Ці дослідження проводилися спільно з науковими підрозділами, тобто Центром космічних досліджень Польської академії наук (CBK PAN) та Інститутом геодезії та картографії (IGiK)", — було сказано далі.

Як видно з більш широкого змісту, Центральне статистичне управління взяло на себе виконання проекту під назвою "Супутникова ідентифікація та моніторинг сільськогосподарських культур для потреб сільськогосподарської статистики — SATMIROL" — у рамках 1-го конкурсу відкритих проектів, який є частиною стратегічної програми науково-дослідних робіт "Соціальний та економічний розвиток Польщі в умовах глобалізації ринків — GOSPOSTRATEG". Метою дослідницько-конструкторського проекту є побудова та впровадження інноваційної системи ідентифікації та моніторингу сільськогосподарських культур. Моніторинг також охоплюватиме вплив кризових ситуацій (посухи, повені, заморозків тощо) на стан сільськогосподарських культур протягом вегетаційного періоду. Проект є продовженням діяльності, що проводиться Центральним статистичним управлінням та CBK PAN, спрямовані на використання супутникових даних для сільськогосподарських досліджень.

Під час реалізації проекту мають бути використані: дані супутникового спостереження за землею із супутників Sentinel 1 та Sentinel 2, дані адміністрації та ІТ-системи Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства (ARMA), включаючи систему ідентифікації земельних ділянок LPIS, кадастрові дані з земельної книги та будівлі (EGiB) та статистичні дані досліджень сільського господарства, проведених Центральним статистичним управлінням. Зазначається, що метою дослідницько-конструкторського проекту є побудова та впровадження інноваційної системи ідентифікації та моніторингу сільськогосподарських культур. "Моніторинг також охопить вплив кризових ситуацій (посухи, повені, заморозків тощо) на стан сільськогосподарських культур протягом вегетаційного періоду. Проект є продовженням діяльності, що проводиться Центральним статистичним управлінням та CBK PAN, спрямовані на використання супутникових даних для сільськогосподарських досліджень", — йдеться у дослідженні.

Департамент сільського господарства Центрального статистичного управління заявляє, що в рамках співпраці з Європейським космічним агентством щодо використання супутникових знімків для ідентифікації та моніторингу сільськогосподарських культур встановив тісну співпрацю з Агентством реструктуризації та модернізації сільського господарства, а також Національним центром підтримки сільського господарства. "Основним питанням роботи є ідентифікація сільськогосподарських культур та визначення їх площі, а також прогнозування врожаю ріллі та моніторинг криз, що виникають у сільському господарстві та впливають на отримані культури", — зазначалося.

Було також показано, що зростаючий тиск на використання супутникових даних зумовлений також обставинами епідеміологічної ситуації в Польщі та світі. "Поява пандемії коронавірусу на початку цього року та обмеження вибіркових обстежень призвели до активізації роботи з використання супутникових знімків для оцінки площі сільськогосподарських та садівничих культур", — зазначається у дослідженні.

Висновок полягав у тому, що завдяки проведеним на сьогодні аналізам було показано, що часовий ряд радіолокаційних даних Sentinel-1 (охоплює місяці квітень-червень) є достатнім для отримання задовільної точності при визначенні озимих культур та деяких ярих культур. "Для того, щоб отримати належну оцінку решти сільськогосподарських культур, які розвиваються в наступні місяці (кукурудза, буряк, картопля, тютюн тощо), необхідно продовжити часовий ряд", — зазначив. Центральне статистичне управління зазначає, що проблема полягає в низькому просторовому дозволі, що виключає ділянки невеликого розміру. Визначення помилок класифікації для плантацій плодових дерев та кущів потребує подальшого аналізу.

Ціле оголошення доступне для перегляду на веб-сайті ОГС.

Facebook Comments