Пошук рецепта для наслідків посухи. Супутники є основою системи контрзаходів

У дослідженні, присвяченому явищу посухи та її економічним наслідкам, аналітики Польського економічного інституту вказали на роль, яку сучасні технології мають відігравати у запобіганні катастроф подібного роду. Ключовим у цьому відношенні були насамперед супутникове дистанційне зондування.

Сільське господарство — галузь економіки, яка — як зазначено у дослідженні Польського економічного інституту — все більше використовує сучасні, передові технологічні рішення. Для поліпшення вирощування рослин та тваринництва господарства мають у своєму розпорядженні, серед іншого, розчини, що базуються в Інтернеті речей (IoT), супутниковому дистанційному зондуванні та алгоритмах штучного інтелекту.

Як підкреслили аналітики PIE, точна оцінка виникнення посухи можлива насамперед завдяки зображенню з орбіти Землі у конкретних діапазонах електромагнітного спектру — особливо біля ближнього та середнього інфрачервоного діапазону. Як вони вказують, ці синтетичні візуальні матеріали, отримані за допомогою супутників, є насправді накладеними шарами зображення, створеними шляхом запису сонячного випромінювання, що відбивається від поверхні Землі.

"Ретельний аналіз відбиття світла від рослин або ґрунту дозволяє оцінити ступінь їх висихання без необхідності додаткового аналізу ґрунту", — наголошують автори в тематичному випуску PIE Tygodnik Gospodarczy. Співробітники цього центру нагадали, що у 2019 році Національний центр підтримки сільського господарства провів пілот супутникового дистанційного зондування з метою розробки методології оцінки шкоди сільськогосподарським культурам, спричиненої, серед іншого, через посуху. У той же час Національний інститут землеробства, запліднення та ґрунтознавства (IUNR) працює над впровадженням дистанційного зондування до системи моніторингу посухи в сільськогосподарській галузі, а Агенція модернізації та реструктуризації сільського господарства має намір впровадити систему дистанційного зондування для вимірювання шкоди, спричиненої посухою.

У той же час аналітики PIE вказували, що наразі суспільне "ліквідація наслідків катастроф" все ще базується на оцінках збитків, розроблених комісіями комун. Потім фермери подають в Агентство з реструктуризації та модернізації сільського господарства декларації про шкоду, оцінену комісією. "Міністерство сільського господарства заявляє про заміну цієї процедури на оцінку збитків штучним інтелектом на основі супутникового дистанційного зондування, який повинен забезпечити спрощення процедур та більш об'єктивну міру збитку по всій країні", — зазначив PIE.

Ширше використання супутникових технологій, на думку аналітиків, необхідне для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в Польщі, "в даний час мають явно нижчі показники продуктивності землі та продуктивності праці, ніж у старих країнах ЄС". Заклики до збільшення частки супутникових технологій у послугах сільського господарства стосуються і самого Союзу, про що нещодавно висловився Європейський аудиторський суд (головна установа, яка контролює бюджет Співтовариства). Останні дослідження ECA свідчать про недостатнє використання нових технологій супутникового зображення урядовими та громадськими установами, які займаються моніторингом сільськогосподарської діяльності.

Підготував: PAP / MK

Facebook Comments